Üniversitemiz E-Kitapları
 Filoloji ve Kültür Araştırmaları: Ord. Prof. Aziz Kayumov’a Armağan Kitabı
ISBN 978-605-9554-37-4
Yazar/Editör Prof. Dr. Nadirhan HASAN, Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV
Yayınlayan
Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019Filoloji ve Kültür Araştırmaları - 2
ISBN 978-605-9554-51-0
Yazar/Editör Prof. Dr. Nadirhan HASAN, Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2020Koruyucu Hekimlikte Aşı
ISBN 978-605-9554-65-7
Yazar/Editör Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YİĞİTOĞLU                 
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021 Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Bildiriler Kitabı
ISBN 978-605-9554-31-2
Yazar/Editör Prof. Dr. Hasan SOLMAZ             
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018                                                                          Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu: Bildirileri Kitabı
ISBN 978-605-9554-59-6
Yazar/Editör Murat ŞİMŞEK, Aiitmamat KARIEV,  Yakup KOÇYİĞİT
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021 Din - Bilim Dikotomisinde Aşı Uygulamaları: Aşı Karşıtlığında Dini ve Tarihi Kaygılar
ISBN 978-605-9554-61-9
Yazar/Editör Dr. Öğr. Üyesi Yakup KOÇYİĞİT                 
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021 Orta Asya'dan Anadolu'ya İlmin Yolculuğu
ISBN 978-605-9554-60-2
Yazar/Editör Dr. Öğr. Üyesi Yakup KOÇYİĞİT,  Dr. Öğr. Üyesi Aiitmamat KARIEV
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021


 Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: Özet E-Kitapçığı = Econder 2019 I. International Economics, Business and Social Sciences Congress: Abstract E-Book
ISBN 978-605-9554-42-8
Yazar/Editör Kollektif                                     
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019                                                    

 

  Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: Tam Metin Bildiri Kitabı
ISBN 978-605-9554-43-5
Yazar/Editör Kollektif                                               
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019                                                             


 

 Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu: Bildiriler Kitabı
ISBN 978-605-9554-46-6
Yazar/Editör Dr. Öğretim Üyesi Ayhan IŞIK, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba AYDENİZ, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı İMAMOĞLU
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019


 

 Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu: Özet Kitapçığı = International Symposium on Religion, Science and Cultural Life in Karabuk and Its Surrounding from Past to Present: Abstract Booklet 
ISBN 978-605-9554-46-6
Yazar/Editör Dr. Öğretim Üyesi Ayhan IŞIK, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba AYDENİZ, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı İMAMOĞLU
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019


 

 Symposium on Proceedings & Abstracts Book of the International Data Science & Engineering (IDSES’19)
ISBN 978-605-9554-38-1
Yazar/Editör Prof. Dr. Filiz ERSÖZ
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019                                                                   


 

 Proceeding Book of the International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018)
ISBN 978-605-9554-32-9
Yazar/Editör Prof. Dr. Touhid BHUIYAN...[ve başkaları]
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018


 

1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and The Present: Proceedings book
ISBN 978-605-9554-28-2
Yazar/Editör Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir ATAR
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018

 

 Proceeding Book of the International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018): proceeding book
ISBN 978-605-9554-18-3
Yazar/Editör Prof. Dr. Mehmet AKBABA...[ve başkaları]
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018

 

 The Proceedings Book of 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials: ISLAC'18 
ISBN 978-605-9554-30-5
Yazar/Editör Prof. Dr. Bilge DEMİR...[ve başkaları]
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018                                                                   


 

 I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu: Bildiriler kitabı
ISBN 978-605-9554-08-4
Yazar/Editör Yrd. Doç. Dr. Sema NOYAN, Yrd. Doç. Dr. Enver KAPAĞAN
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2017


 

 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı 
ISBN 978-605-9554-33-6
Yazar/Editör Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE, Doç. Dr. Nuray TÜRKER
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018


 

 International Iron&Steel Symposium (IISS'12)
ISBN 978-605-87089-1-4
Yazar/Editör İbrahim Kadı
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2012                                                                  


 

 İlim ve Marifet Nurları: Prof. Dr. İbrahim Hakkul'a Armağan Kitabı
ISBN 978-605-9554-47-3
Yazar/Editör Prof. Dr. Nadirhan HASAN, Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2020


 

 Dil ve edebiyat araştırmaları I: Özbekistan Cumhuriyeti'nin Türk Keneşi'ne Yeliğine İthafen
ISBN 978-605-9554-48-0
Yazar/Editör Prof. Dr. Nadirhan HASAN, Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2020


 

 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020)
ISBN 978-605-9554-52-7
Yazar/Editör Dr. İnan KESKİN
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2020                                                            


 

 3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021)
ISBN 978-605-9554-62-6
Yazar/Editör Dr. İnan KESKİN
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021                                                           


 

International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (DAAYS2016))
ISBN 978-605-87089-8-3
Yazar/Editör Dr. İnan KESKİN, Dr. Cevdet GÖLOĞLU
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2016                                  


 

Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi - Covid-19 Sonrası İslam Ekonomisi: Fırsatlar Güçlükler ve Çözüm Önerileri (27-28 Ekim 2021): Bildiriler Kitabı
 
ISBN 978-605-9554-64-0
Yazar/Editör Murat Şimşek, Hossam Moussa Mohamed Shousha, Yusuf Karatay
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021


 

 1.Irak'ta Osmanlı İzleri Sempozyumu: Özet Bildiriler Kitabı
ISBN 978-605-9554-66-4
Yazar/Editör Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                      


2nd International Symposium on Light Alloys and Composite Materials: Proceedings Book (UHAKS'22)
ISBN 978-605-9554-67-1
Yazar/Editör Prof. Dr. Bilge Demir, Assoc. Prof. Dr. Fatih Aydın, Assist. Prof. Dr. Safa Polat 
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022


 1. Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı (ZANSATADER): Sempozyum Bildiri Özet Kitabı
ISBN 978-605-9554-16-9
Yazar/Editör Prof. Dr. Anıl ERTOK ATMACA
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                          


 

 Kelâm’a İlişkin Tutumlar: Bir Saha Araştırması
ISBN 978-605-9554-68-8
Yazar/Editör Mustafa Selim Yılmaz, A. Canan Karakaş
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                     


 

1. Uluslararası Türkoloji Kongresi: "Arayışlar ve Yönelimler" Bildiri Özet Kitabı
ISBN 978-605-9554-69-5
Yazar/Editör Doç. Dr. Selçuk ATAY
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                              


 

Fifth International Iron and Steel Symposium (UDCS’21): Proceedings
ISBN 978-605-9554-57-2
Yazar/Editör Dr. Yavuz SUN, Dr. Engin ÇEVİK, Dr. M. Emre TURAN
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2021


 

 International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019 (ISESH) : Proceeding Book
ISBN 978-605-87089-9-0
Yazar/Editör Dr. İnan KESKİN
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2019                                                                 


 

 4. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu: Bildiriler Kitabı
ISBN 978-605-9554-23-7
Yazar/Editör Doç. Dr. İsmail ESEN, Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇUĞ
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018


 

 The Proceedings of Third International Iron and Steel Symposium (UDCS’17)
ISBN 978-605-9554-0-60
Yazar/Editör Dr.Mustafa YAŞAR
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2017                                                                      


 

1. Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı : Tam Metin Bildiri Kitabı
ISBN 978-605-9554-73-2
Yazar/Editör Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇAĞLAYAN
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                   


 

1. Internatıonal Symposıum on Industrıal Fıre Safety Isıfs - 2022
ISBN 978-605-9554-72-5
Yazar/Editör Dr. Kasım YILMAZ
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                

 

Cumhuriyetin İlanının 98. Yıl Dönümü Anısına Ulusal Tarih Sempozyumu
ISBN 978-605-9554-77-0
Yazar/Editör Prof. Dr. Barış SARIKÖSE
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                      


 

IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2022) Özetler Kitabı
ISBN 978-605-9554-75 -6
Yazar/Editör Karabük Üniversitesi
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2022                                                                 

 

Akademik Bilişim Konferansı 2018 : Bildiriler Kitabı
ISBN 978-605-9554-21-3
Yazar/Editör ed. Ufuk Çağlayan ve diğerleri
Yayınlayan Karabük Üniversitesi
Yayın Yılı 2018