İdari Personel
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
0 (370) 418 6101 / 6101
Sekreter
0 (370) 418 6101 / 6101
Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 6105 / 6105
0 (370) 418 6114 / 6114
0 (370) 418 6109 / 6109
0 (370) 418 6103 / 6103
0 (370) 418 6111 / 6111
0 (370) 418 6114 / 6114
Memur
0 (370) 418 6107 / 6107
Memur
0 (370) 418 6107 / 6107
Hizmetli
0 (370) 418 6101 / 6101
Hizmetli
0 (370) 418 6101 / 6101
Diğer
0 (370) 418 6101 / 6101
Kütüphane Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 6110 / 6110
Memur
0 (370) 418 6115 / 6115
Memur
0 (370) 418 6104 / 6104
Memur
0 (370) 418 6111 / 6111
Memur
0 (370) 418 6116 / 6116
Memur
0 (370) 418 6111 / 6111
Safranbolu Kütüphane Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 8653 / 8653
Memur
0 (370) 418 8513 / 8513
Memur
0 (370) 418 8667 / 8667
Memur
0 (370) 418 8667 / 8667