Veritabanları
ACS
Abone olduğumuz 55 derginin 2014-2018 yılları arasındaki sayılarana erişilebilmektedir.

BMJ (EKUAL) 
BMJ Group 1840 yılında çalışmalarına başlamış olan global bir tıp yayıncısıdır. BMJ Group doktorlara, araştırmacılara, sağlık sektörü çalışanlarına, öğrencilere ve hastalara kanıta dayalı, güvenilir medikal bilgi sağlar. Journals Collection; klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta-dayalı tıp alanlarında önde gelen dergilerden meydana gelmektedir. Dergilerdeki makaleler dünyaca ünlü uzmanlardan derlenmiştir; tüm sahaları kapsamakta ve klinik uygulama ve araştırma alanında en son yenilikleri içermektedir.
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

CAB Direct (EKUAL)  
Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur.
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

EBSCOHOST (EKUAL)
Çeşitli akademik disiplinlerdeki 12703 adet dergiye erişim imkanı sağlar.
Kılavuz için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.

EBSCOhost Veri Tabanları

1) Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate, öğrencilere önde gelen alıntı dizinlerine dahil edilmiş çok sayıda dergiyle birlikte akran denetiminden geçmiş, tam metin dergilerden oluşan benzersiz bir koleksiyon sunar. Akademik dergi, süreli yayın, rapor, kitap ve videolar bir araya gelerek astronomi, antropoloji, biyotıp, mühendislik, sağlık, hukuk ve edebiyattan matematik, farmakoloji, kadın çalışmaları, zooloji ve daha fazlasına varan neredeyse her disiplinde uzmanların gereksinimlerini karşılar.

2) American Doctoral Dissertations, 1933-1955 (Doktora Tezleri)
172,000’den fazla doktora tezine erişim sağlar. American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.  American Doctoral Dissertations, original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

3) Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

4) Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  

5) Business Source Ultimate
Business Source Ultimate, öğrenciler için sağlam bir iş planı gibi çalışır. Akran denetiminden geçmiş, tam metin dergiler ve iş dünyasında gelecekteki gelişme ve değişimlere ilişkin tartışmaları tetikleyen geçmiş ve mevcut eğilimleri sağlayan diğer kaynakların oluşturduğu benzersiz bir zenginlik sunar.

6) DynaMed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)
National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.  5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır. DynaMed’in editörleri her gün 550’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir ve hergün güncellenir. DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır ve mobil olarak da kullanılabilmektedir.
BMJ tarafından yayımlanan makaleye göre içlerinde UpToDate’in de bulunduğu hasta başı bakım danışma kaynakları arasında en günceli DynaMed olmuştur. (Makaleye http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5856.full adresinden erişebilirsiniz) 
Mobil versiyonu kılavuzu için tıklayınız.

7) Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)
Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

8) ERIC (Eğitim Bilimleri)
ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

9) European Views of the Americas: 1493-1750
John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:
•Amerika’daki Britanyalılar
•Ticaret
•Keşifler
•Amerika’daki Flemenkler
•Amerika’daki Fransızler
•Büyük Britanya – Koloniler
•Amerika’daki dinler ve inançlar
•Korsanlar
•Köle ticareti
•ve çok daha fazlası...

10) GreenFILE (Çevre)
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

11) Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984
Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

12) Library, Information Science & Technology Abstracts (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)
1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

13) MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları)
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

14) PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)
Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar.  MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir. MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

15) Newspaper Source Plus
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik:
•1,200+ tam metin gazete
•130 haber bülteninden haberler
•67 milyona yakın tam metin makale
Öne çıkan gazeteler:
•The Sydney Morning Herald (Australia)
•The Times (UK)
•Toronto Star
•USA Today
•The Washington Post
•The Philadelphia Inquirer
•Star Tribune (Minneapolis)
Haber bülteni kaynakları:
•AP (Associated Press)
•CNN Wire
•PR Wire
•UPI (United Press International)
•Xinhua (China)
Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:
•ABC News (American)
•ABC (Australian)
•CBC (Canadian)
•CBS News
•CNBC
•CNN
•CNN International
•FOX News
•MSNBC
•National Public Radio
•PBS

16) Newswires
EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

17) Regional Business News
Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

18) Teacher Reference Center
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

19) Web News
EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

20) Central & Eastern European Academic Source
Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) orta ve doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergiler için tam metin kapsamı (PDF dahil) sağlamaktadır. Birçok disipline yönelik, çok dilli bu veritabanı birçok akademisyen için tam metin içeriği sunmaktadır.

21) The Belt and Road Initiative Reference Source
One Belt One Road Reference Source; Asya, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa dahil One Belt One Road mega bölgesinin anlaşılmasını ve araştırılmasını destekleyen tam metin dergi ve yayınların bir koleksiyonudur. One Belt One Road girişimini oluşturan 65 ülkede yayımlanmış tam metin dergi ve yayınları içeren tek kaynaktır.

22) Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
Business Periodicals Index Retrospective™ 1913-1982, işletme tarihi üzerine, hesaplardan teknolojik gelişmeler ve işletme stratejilerine, pazarlama zaferlerinden başarısızlıklarına, şirket profillerine ve büyük yöneticilere kadar zengin bir kaynak özeti sunar. Bu veritabanı, telekomünikasyonun tarihinden küresel otomotiv pazarının yükselişine, uluslararası para sisteminin kuruluşundan dünya çapında kredi sorunlarına kadar günümüz kapitalizmine şekil veren gelişmelerin geniş kapsamına yönelik araştırmalar için çok değerli bir kaynaktır. Bu kaynak 2,5 milyondan fazla makaleden alıntılarla birlikte 1.000'den fazla süreli yayının dizinlerini içerir.

EMERALD (EKUAL)
Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makina Mühendisliği konularında 24 dergi içeren bir veritabanıdır.
Kılavuz için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.

HukukTürk
Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler), Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi  faydalı servisleri bünyesinde bulunduran bir  veritabanıdır.


IEEE (EKUAL)
Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze kadar yayınlanmış 120 den fazla süreli yayın, 900 standart ve 400 yıllık konferansın bildirilerinden oluşan, 1950 yıllarına kadar inen 1,2 milyon belge yer almaktadır.
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

IGI Global E-Kitap Koleksiyonu
Bilgi bilim ve teknoloji, işletme, medya ve iletişim bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve tıp alanlarında 2000-2018 yıllarına ait 3911 e-kitap içermektedir. 
Kitap listesi için tıklayınız.
Kitaplara Google Scholar vb. diğer platformlardan üniversitemizin erişmini kontrol etmek için  IGI Global satış ekranından sağ kısımda yer alan ‘’Access on Platform’’ sekmesini kullanabilirsiniz. Bilgi için tıklayınız.

IGI Global E-Dergi Koleksiyonu
Mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, işletme, mimarlık, iletişim, teknoloji, sağlık bilimleri ve fen bilimleri konularında 177’yi aşkın dergi bulunmaktadır.
Dergi listesi için tıklayınız.

İdealOnline Veritabanı
"İdealonline”, Dergi, Kitap, Makale, Sempozyum&Kongre ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.
Abone olunan koleksiyon içerisinde 489 akademik dergi, 146 popüler dergi ve 400 Tıp kitabı bulunmaktadır.

Tıp kitapları listesi için tıklayınız.
Akademik dergi listesi için tıklayınız.
Popüler dergi listesi için tıklayınız.

I'THENTİCATE(EKUAL)
Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan İntihali engelleme konusuyla ilgili olarak ; TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan ve doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.
Kılavuz için tıklayınız.

JSTOR   (EKUAL)
Çeşitli konularda (Temel bilimler, sanat, edebiyat, matematik, ekonomi, dil, istatistik, müzik, ekoloji, botanik vs.) ilk cildinden itibaren tam metin dergi veri tabanıdır.
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.
Raporlar için tıklayınız.

Legal Online (Legalbank Elektronik Hukuk Bankası) 
- 34.500’den fazla makaleye,
- 680’den fazla dergiye,
- 470’den fazla kitaba,
-“Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan 2.000.000 den fazla karara,  Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
-71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe ulaşılmaktadır.
 
    Online  kütüphane ile akıllı  arama motoru  sayesinde  kelime/kavram  kullanarak  makale/kitap/dergi  vb. içeriğine hızlıca ulaşabilirsiniz. Akıllı arama motorunda “Adında Ara”, “İçindekilerde Ara”, “Tüm Metinde Ara”, “Yazara Göre Ara” seçenekleri bulunmaktadır. Online dergi ve kitaplarda ayda 50’şer adet kopyalama yapabilir, sınırsız çıktı alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız
Legalbank Online Kütüphane Erişim Adresi: https://legal.com.tr/kitaplik
Legalbank anasayfasına erişim: https://legalbank.net/


MATHSCİNET
MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren web tabanlı bir veri tabanıdır ve Amerikan Matematik Derneği tarafından oluşturulmuştur.

MENDELEY (EKUAL)
Mendeley araştırmanızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve en son araştırmaları keşfetmenize yarayan ücretsiz bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal bir ağdır.
Mendeley hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Kılavuz için tıklayınız. 
Hızlı başvuru kılavuzu için tıklayınız.
NATURE JOURNALS ALL (EKUAL)
Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

NATURE ACADEMIC  JOURNALS (EKUAL)
Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız
Dergi listesi için tıklayınız.

NATURE PALGRAVE MACMİLLİAN JOURNALS (EKUAL)
Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

OVİD (EKUAL)
Wilkins (LWW) Journals Lippincott Williams and Wilkins (LWW)yayınevine ait Total Access veritabanında 302 adet tam metin dergi bulunur. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji ve daha pek çok tıp alanı.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız. 
Kullanım videoları için tıklayınız. 
Tanıtım broşürü için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.
 
PROQUEST (EKUAL)
ProQuest Dissertations & Theses Global‎

ProQuest Dissertations & Theses Global, 1743'ten günümüze kadar dünyadaki en kapsamlı tez ve tezlerden oluşan koleksiyon olup 1997'den bu yana eklenen mezunlar için tam metin ve 1997 öncesinde yazılan eserlerin tam metni sunmaktadır. Hem uluslararası tezler hem de tezler, hem alıntılar hem de tam metin olarak önemli miktarda içermektedir.
Kılavuz için tıklayınız.

PROQUEST E-BOOK CENTRAL
ProQuest e-book central veritabanında tıp, teknoloji, mühendislik, işletme, ekonomi, iktisat vb. alanlarında 346 kitaba erişimimiz bulunmaktadır.
Kitap listesi için tıklayınız.

Science Direct (EKUAL)
Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir. Science Direct, Elsevier Yayınevi tarafından basılan 1200’ ün üzerindeki dergiye 1995’ten günümüze tam metin erişim sağlar. Veri tabanının içerdiği konular; Biyokimya Biyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Kimya Tıp Yer Bilimleri Ekonomi Mühendislik ve Teknoloji Çevre Bilimleri Malzeme Bilim Matematik ve Bilgisayar Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Sinir Bilim Farmakoloji ve Toksikoloji Fizik Sosyal Bilimler
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.
Kitap serileri listesine ulaşmak için tıklayınız.

SCOPUS (EKUAL)
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır. ULAKBIM EKUAL tarafından erişim sağlanmaktadır.
Kılavuz için tıklayınız.

Sobiad Atıf Dizini
Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1132 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.
 
Hangi özellikler mevcuttur?
 
Sobiad Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:
*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.
*  Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.
*  Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.
* Kurumsal kullanım sayısı ve makale indirme sayıları istatistik raporu olarak kuruma sunulur.
*  www.sobiad.com mobil cihaz uyumlu bir hizmettir. 

Sobiad Atıf Dizinine kurumsal mail adresiniz ile üye olduktan sonra (@karabuk.edu.tr; @ogrenci.karabuk.edu.tr) kurum dışından da erişim sağlayabilirsiniz. 

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Springer E-kitap Koleksiyonu
Springer yayınevine ait 2017 yılı basımlı 20 farklı alanda yayınlanmış 9534 adet ve 2018 yılı basımlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi koleksiyonlarına ait 2367 elektronik kitap bulunmaktadır. 
Koleksiyonda biyomedikal ve yaşam bilimleri, mühendislik, bilgisayar bilimleri, tıp, sosyal bilimler, kimya ve malzeme bilimi, çevre ve yer bilimleri, enerji, matematik ve istatistik, fizik ve astranomi, profesyonel ve uygulamalı bilgisayar, davranış bilimi ve psikoloji, işletme ve yönetim, ekonomi ve finans, eğitim, tarih, hukuk ve kriminoloji, edebiyat, kültürel ve medya çalışmaları, siyaset bilimi ve uluslararası çalışmalar, din ve felsefe olmak üzere toplam 11901 adet e-kitabı kütüphanemiz koleksiyonuna kazandırılmıştır.
Ayrınıtlı koleksiyon url'leri için tıklayınız.
Kitap listesi için tıklayınız.
 
Springer Link (EKUAL)
Springer Link veritabanı, Springer Yayınevi’ne ait yaklaşık 432 adet süreli yayına, ayrıca kitap serilerinden de “lecture notes in mathematics”e tam metin erişim olanağı sağlamaktadır. Bu veritabanı; Kimya , Fizik, Astronomi, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Matematik, Bilgisayar, Yer Bilimleri, Tıp, Ekonomi, Hukuk gibi konuları kapsamaktadır. Kluwer Veritabanı da Springer Link’in kapsamında yer almaktadır.
Kılavuz için tıklayınız.
Yazarlar için 
Springer uzaktan erişim için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.
Açık erişimli dergi listesi için tıklayınız.
 
Taylor&Francis (EKUAL)
Tarım, Kimya, Mühendislikler, Coğrafya, Hukuk, Matematik, Tıp ve Sosyal Bilimler alanlarında 1.000'den fazla dergi, 1.800'den fazla kitap ve 20.000 konu başlığı ile hizmet veren bir veritabanıdır.
Kılavuz için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

TURCADEMY
Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ülkemiz dijital yayıncılığının gelişmesi amacıyla Informascope firması öncülüğünde hayata geçmiştir. Tasarımı ve teknik altyapı çalışmaları yerli mühendisler tarafından geliştirilerek tamamlanan Turcademy platformunun dermesini kütüphanelerimiz tarafından en çok tercih edilen Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi Yayıncılık ve Seçkin Yayıncılık gibi değerli yayınevlerinin akademik kaynakları oluşturmaktadır. 
Turcademy veritabanına üniversitemiz ip’lerinden ve proxy ayarı yaparak üniversite dışından tam metin olarak internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Kitabı indirmek için karabuk.edu.tr uzantılı mail adresleriniz ile kayıt olduktan sonra, lisans ve indirme bölümünden uygun yazılım ve lisansı indirdikten sonra LockLizard programını kullanarak masaüstünüzde veya telefonunuzda kitabı görüntüleyebilirsiniz.
Kılavuza için tıklayınız.
 
TURNİTİN (EKUAL)
Dünyanın en büyük karşılaştırma veri tabanını kullanarak, özgün olmayan içerik açısından öğrencilerin çalışmalarının ve tezlerinin anlık kontrolünü sağlayan ve intihali engellemeye yönelik geliştirilmiştir.
Turnitin hakkında bilgi almak için tıklayınız. 
Ödev eklerken dikkat edilmesi gerekenler için tıklayınız. 
Turnitin öğretmen kılavuzu için tıklayınız. 

WEB OF SCİENCE (EKUAL)
WOS (Web of Science) 1970'dan günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index’e erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler. Bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000'in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabalarına özgü bir çalışmadır.
Kılavuz için tıklayınız.

WİLEY (EKUAL)
Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişimli dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley Online Library araştırma alanları: Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji
Dergi listesi için tıklayınız.

VERİTABANLARIYLA İLGİLİ YASAL UYARI
Değerli Kullanıcılarımız,Karabük Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile birçok elektronik kaynağa abone olmuştur. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, o kişinin IP’sinin bloke edilmesine veya geçici bir süre için veritabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek veritabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerekmektedir.

İZİN VERİLENLER
. Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir.
. Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz. (Örneğin, araştırmanızda veya dersinizde)
. Veritabanlarından aldığınız bilgiyi kampüs içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

İZİN VERİLMEYENLER
.Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
.Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması,
.Veritabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması,
.Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması,
.Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması, YASAKTIR.