Veritabanı İçerikleri
ACS
Abone olduğumuz 55 derginin 2014-2018 yılları arasındaki sayılarana erişilebilmektedir.

ANNUAL REVİEWS

Dergilerin kapsamında yaşam bilimlerinden, biyomedikal bilimlerinden, fen bilimlerinden, tarım bilimlerinden, sosyal bilimlerden ve ekonomiden 51 konu yer almaktadır.
Tıp ve Psikoloji Nobel ödülünü kazananların %56'sı ve Kimya Nobel ödülünü kazananların %42'si Annual Reviews yazarlarıdır.
Her bir Annual Reviews'da, bir alandaki en önemli konulara ilişkin 20+ makale bulunmaktadır. Tanıtım bölümüne sahip olan her makalede konu derinlemesine ele alınmaktadır ve en az 130 atıf vardır. Alıntılanan atıflar yazarlarımızca dikkatli bir biçimde seçilmektedir ve daha kapsamlı bir keşif sürecine giden birincil araştırmanın yolunu açmaktadırlar.
Dergi etki faktörleri için
https://www.annualreviews.org/about/impact-factors adresine bakabilirsiniz.
Yeni ciltler yayınlandığında içindekiler tablosu hakkında ve diğer faydalı konulardaki eposta uyarılarını almak için kullanıcı adı ve parola oluşturarak Kayıtlı Kullanıcı olmanız önerilir. Unutmayınız: (parola 8 karakterden oluşmalı ve büyük harf, sayı ve en az bir adet harf/sayı dışı karakter içermelidir).
Kayıt yaptıran üyelerimiz, yayınlandıkça oluşturulan ve bazen resmi yayından altı ay kadar önce çıkarılan Reviews in Advance'e erişme olanağına sahip olacaklardır.
Annual Reviews Stanford'daki bilim insanları tarafından 1932 yılında kurulmuştur. Konu ile ilgili kısa videoyu izlemek için buraya tıklayın:
https://www.annualreviews.org/about/what-we-do


AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.Araştıema Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
Veri tabanını kullanmak için kurumsal mail adresleriniz ile (..@karabuk.edu.tr, ....@ogrenci.karabuk.edu.tr)  üye olmanız yeterlidir.


BMJ (EKUAL) 
BMJ Group 1840 yılında çalışmalarına başlamış olan global bir tıp yayıncısıdır. BMJ Group doktorlara, araştırmacılara, sağlık sektörü çalışanlarına, öğrencilere ve hastalara kanıta dayalı, güvenilir medikal bilgi sağlar. Journals Collection; klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta-dayalı tıp alanlarında önde gelen dergilerden meydana gelmektedir. Dergilerdeki makaleler dünyaca ünlü uzmanlardan derlenmiştir, tüm sahaları kapsamakta ve klinik uygulama ve araştırma alanında en son yenilikleri içermektedir.
Kullanım kılavuzu için
tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

BOOKCİTES ATIF DİZİNİ 
BookCites Atıf Dizini , sadece akademik kitaplara odaklanmış ve kitapların atıflarını kullanıcılara sunan bir kitap atıf dizinidir. Bookcites, kolay arayüze ve birden fazla arama seçeneğine sahiptir. Sadece atıf değil başlık ve yazarda da arama yapılabilmektedir. Kurumlara özel hazırlanmış olan panelde kurumsal atıf sayısı, okuma ve indirme sayıları gibi gelişmiş istatistikler detaylı olarak sunulmaktadır. 

CAB DİRECT (EKUAL)  
Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

EBSCOHOST (EKUAL)
Çeşitli akademik disiplinlerdeki 12703 adet dergiye erişim imkanı sağlar.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.

EBSCOHOST Veri Tabanları:

1) Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate, öğrencilere önde gelen alıntı dizinlerine dahil edilmiş çok sayıda dergiyle birlikte akran denetiminden geçmiş, tam metin dergilerden oluşan benzersiz bir koleksiyon sunar. Akademik dergi, süreli yayın, rapor, kitap ve videolar bir araya gelerek astronomi, antropoloji, biyotıp, mühendislik, sağlık, hukuk ve edebiyattan matematik, farmakoloji, kadın çalışmaları, zooloji ve daha fazlasına varan neredeyse her disiplinde uzmanların gereksinimlerini karşılar.

2) American Doctoral Dissertations, 1933-1955 (Doktora Tezleri)
172,000’den fazla doktora tezine erişim sağlar. American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.  American Doctoral Dissertations, original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

3) Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

4) Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  

5) Business Source Ultimate
Business Source Ultimate, öğrenciler için sağlam bir iş planı gibi çalışır. Akran denetiminden geçmiş, tam metin dergiler ve iş dünyasında gelecekteki gelişme ve değişimlere ilişkin tartışmaları tetikleyen geçmiş ve mevcut eğilimleri sağlayan diğer kaynakların oluşturduğu benzersiz bir zenginlik sunar.

6) DynaMed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)
National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.  5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır. DynaMed’in editörleri her gün 550’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir ve hergün güncellenir. DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır ve mobil olarak da kullanılabilmektedir.
BMJ tarafından yayımlanan makaleye göre içlerinde UpToDate’in de bulunduğu hasta başı bakım danışma kaynakları arasında en günceli DynaMed olmuştur. (Makaleye http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5856.full adresinden erişebilirsiniz) 
Mobil versiyonu kılavuzu için
tıklayınız.

7) Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)
Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

8) ERIC (Eğitim Bilimleri)
ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

9) European Views of the Americas: 1493-1750
John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:
•Amerika’daki Britanyalılar
•Ticaret
•Keşifler
•Amerika’daki Flemenkler
•Amerika’daki Fransızler
•Büyük Britanya – Koloniler
•Amerika’daki dinler ve inançlar
•Korsanlar
•Köle ticareti
•ve çok daha fazlası...


10) GreenFILE (Çevre)
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

11) Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984
Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

12) Library, Information Science & Technology Abstracts (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)
1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

13) MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları)
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

14) PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)
Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar.  MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir. MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

15) Newspaper Source Plus
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik:
•1,200+ tam metin gazete
•130 haber bülteninden haberler
•67 milyona yakın tam metin makale
Öne çıkan gazeteler:
•The Sydney Morning Herald (Australia)
•The Times (UK)
•Toronto Star
•USA Today
•The Washington Post
•The Philadelphia Inquirer
•Star Tribune (Minneapolis)
Haber bülteni kaynakları:
•AP (Associated Press)
•CNN Wire
•PR Wire
•UPI (United Press International)
•Xinhua (China)
Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:
•ABC News (American)
•ABC (Australian)
•CBC (Canadian)
•CBS News
•CNBC
•CNN
•CNN International
•FOX News
•MSNBC
•National Public Radio
•PBS

16) Newswires
EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

17) Regional Business News
Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

18) Teacher Reference Center
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

19) Web News
EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

20) Central & Eastern European Academic Source
Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) orta ve doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergiler için tam metin kapsamı (PDF dahil) sağlamaktadır. Birçok disipline yönelik, çok dilli bu veritabanı birçok akademisyen için tam metin içeriği sunmaktadır.

21) The Belt and Road Initiative Reference Source
One Belt One Road Reference Source; Asya, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa dahil One Belt One Road mega bölgesinin anlaşılmasını ve araştırılmasını destekleyen tam metin dergi ve yayınların bir koleksiyonudur. One Belt One Road girişimini oluşturan 65 ülkede yayımlanmış tam metin dergi ve yayınları içeren tek kaynaktır.

22) Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
Business Periodicals Index Retrospective™ 1913-1982, işletme tarihi üzerine, hesaplardan teknolojik gelişmeler ve işletme stratejilerine, pazarlama zaferlerinden başarısızlıklarına, şirket profillerine ve büyük yöneticilere kadar zengin bir kaynak özeti sunar. Bu veritabanı, telekomünikasyonun tarihinden küresel otomotiv pazarının yükselişine, uluslararası para sisteminin kuruluşundan dünya çapında kredi sorunlarına kadar günümüz kapitalizmine şekil veren gelişmelerin geniş kapsamına yönelik araştırmalar için çok değerli bir kaynaktır. Bu kaynak 2,5 milyondan fazla makaleden alıntılarla birlikte 1.000'den fazla süreli yayının dizinlerini içerir.

EMERALD (EKUAL)
Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makina Mühendisliği konularında 24 dergi içeren bir veritabanıdır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.

HUKUKTÜRK
Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler), Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi  faydalı servisleri bünyesinde bulunduran bir  veritabanıdır.

İDEALONLİNE SÜRELİ YAYIN VERİTABANI
İdeaonline veritabanında abone oldğumuz  popüler ve akademik dersileri koleksiyonunda 1100'den fazla dergi bulunmaktadır. 
Popüler dergiler için
tıklayınız.
Akademik dergiler için tıklayınız.

IEEE (EKUAL)
Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze kadar yayınlanmış 120 den fazla süreli yayın, 900 standart ve 400 yıllık konferansın bildirilerinden oluşan, 1950 yıllarına kadar inen 1,2 milyon belge yer almaktadır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

IGI GLOBAL E-KİTAP KOLEKSİYONU
Bilgi bilim ve teknoloji, işletme, medya ve iletişim bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve tıp alanlarında 2000-2018 yıllarına ait 3911 e-kitap içermektedir. 
Kitap listesi için
tıklayınız.
Kitaplara Google Scholar vb. diğer platformlardan üniversitemizin erişmini kontrol etmek için  IGI Global satış ekranından sağ kısımda yer alan ‘’Access on Platform’’ sekmesini kullanabilirsiniz. Bilgi için tıklayınız.


İNTİHAL.NET PROGRAMI
Akademik çalışmalarda benzerlik tespiti için geliştirilmiştir. Akademisyen ve Öğrencilerimiz kurumsal e-posta adresleri (…@karabuk.edu.tr; …@ogrenci.karabuk.edu.tr) ile üye olup otomatik olarak aktivasyon işlemini tamamladıktan sonra İntihal.net programını kullanabileceklerdir. Eğer daha önceden üye olmuşlar ise üyelikleri devam etmekte olup programı kullanabileceklerdir.
İntihal.net Kullanım kılavuzu için
tıklayınız.
İntihal.net Kullanım kılavuzu (İngilizce) için tıklayınız.
 
I'THENTİCATE(EKUAL)
Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan İntihali engelleme konusuyla ilgili olarak ; TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan ve doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Benzerlik raporu 
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Başlangıç 
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Programı kullanabilmek için doktora derecesine sahip olmak gereklidir. I'thenticate hesabı açtırmak isteyen akademisyenlerimiz kutuphane@karabuk.edu.tr adresine mail atabilirler. 

JSTOR   (EKUAL)
Çeşitli konularda (Temel bilimler, sanat, edebiyat, matematik, ekonomi, dil, istatistik, müzik, ekoloji, botanik vs.) ilk cildinden itibaren tam metin dergi veri tabanıdır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.
Raporlar için tıklayınız.

 
MIT PRESS E BOOKS
MIT Press yayınevine ait 915 kitap bulunmaktadır. 

MENDELEY (EKUAL)
Mendeley araştırmanızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve en son araştırmaları keşfetmenize yarayan ücretsiz bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal bir ağdır.
Mendeley hakkında bilgi almak için
tıklayınız.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız. 
Hızlı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

NATURE JOURNALS ALL (EKUAL)
Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.

NATURE ACADEMIC  JOURNALS (EKUAL)
Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.
Kullanım kılavuzu için
tıklayınız
Dergi listesi için tıklayınız.

NATURE PALGRAVE MACMİLLİAN JOURNALS (EKUAL)
Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.
Kullanım kılavuzu için
tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.


OVİD (EKUAL)
Wilkins (LWW) Journals Lippincott Williams and Wilkins (LWW)yayınevine ait Total Access veritabanında 302 adet tam metin dergi bulunur. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji ve daha pek çok tıp alanı.
Kullanım kılavuzu için
tıklayınız. 
Yardım sunusu için tıklayınız. 
Tanıtım broşürü için tıklayınız. 
Dergi listesi için tıklayınız.
 
PROQUEST (EKUAL)
ProQuest Dissertations & Theses Global‎

ProQuest Dissertations & Theses Global, 1743'ten günümüze kadar dünyadaki en kapsamlı tez ve tezlerden oluşan koleksiyon olup 1997'den bu yana eklenen mezunlar için tam metin ve 1997 öncesinde yazılan eserlerin tam metni sunmaktadır. Hem uluslararası tezler hem de tezler, hem alıntılar hem de tam metin olarak önemli miktarda içermektedir.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

PROQUEST E-BOOK CENTRAL
ProQuest e-book central veritabanında tıp, teknoloji, mühendislik, işletme, ekonomi, iktisat vb. alanlarında 346 kitaba erişimimiz bulunmaktadır.
Kitap listesi için
tıklayınız.

PROQUEST EBOOK CENTRAL OPEN ACCESS COLLECTİON
Tubitak-Ulakbim Ekual kapsamında ProQuest Dissertation&Thesis veritabanına erişim sağlayan tüm kurumlara Ebook Central Open Access Collection içeriği ücretsiz olarak açılmıştır. Ebook Central Open Access Collection, Springer Nature B.V., Walter de Gruyter GmbH, Bloomsbury Academic, Amsterdam University Press, Open Book Publishers ve Amsterdam University Press’in de aralarında olduğu birçok yayıncıdan binlerce kitap içermektedir. Güncel içerik sayısı şu anda 5411 elektronik kitapdır ve içerik sürekli olarak artmaktadır. Ebook Open Access Collection, Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık ve daha birçok konu başlığında elektronik kitap içermektedir.
Kitapları indirip okuyabilmek için veritabanında hesap oluşturup Adobe Dijital Editions programı ile okuyabilirsiniz. 


SCİENCE DİRECT (EKUAL)
Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir. Science Direct, Elsevier Yayınevi tarafından basılan 1200’ ün üzerindeki dergiye 1995’ten günümüze tam metin erişim sağlar. Veri tabanının içerdiği konular; Biyokimya Biyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Kimya Tıp Yer Bilimleri Ekonomi Mühendislik ve Teknoloji Çevre Bilimleri Malzeme Bilim Matematik ve Bilgisayar Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Sinir Bilim Farmakoloji ve Toksikoloji Fizik Sosyal Bilimler

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.
Kitap serileri listesine ulaşmak için tıklayınız.

ELSEVİER E-KİTAPLARI
Elsevier yayınevine ait 5500 Mühendislik kitabı bulunmaktadir.
Kitap listesi içi
tıklayınız. 

SCOPUS (EKUAL)
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır. ULAKBIM EKUAL tarafından erişim sağlanmaktadır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

SOBİAD ATIF DİZİNİ

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1132 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.
 
Hangi özellikler mevcuttur?
 
Sobiad Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:
*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.
*  Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.
*  Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.
* Kurumsal kullanım sayısı ve makale indirme sayıları istatistik raporu olarak kuruma sunulur.
*  www.sobiad.com mobil cihaz uyumlu bir hizmettir. 

Sobiad Atıf Dizinine kurumsal mail adresiniz ile üye olduktan sonra (@karabuk.edu.tr; @ogrenci.karabuk.edu.tr) kurum dışından da erişim sağlayabilirsiniz. 

Kullanım kılavuzu için
tıklayınız.

SPRİNGER E-KİTAP KOLEKSİYONU
Springer yayınevine ait 2017 yılı basımlı 20 farklı alanda yayınlanmış 9534 adet ve 2018 yılı basımlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi koleksiyonlarına ait 2367 elektronik kitap bulunmaktadır. 
Koleksiyonda biyomedikal ve yaşam bilimleri, mühendislik, bilgisayar bilimleri, tıp, sosyal bilimler, kimya ve malzeme bilimi, çevre ve yer bilimleri, enerji, matematik ve istatistik, fizik ve astranomi, profesyonel ve uygulamalı bilgisayar, davranış bilimi ve psikoloji, işletme ve yönetim, ekonomi ve finans, eğitim, tarih, hukuk ve kriminoloji, edebiyat, kültürel ve medya çalışmaları, siyaset bilimi ve uluslararası çalışmalar, din ve felsefe olmak üzere toplam 11901 adet e-kitabı kütüphanemiz koleksiyonuna kazandırılmıştır.
Ayrınıtlı koleksiyon url'leri için
tıklayınız.
Kitap listesi için tıklayınız.

 
SPRİNGER LİNK (EKUAL)
Springer Link veritabanı, Springer Yayınevi’ne ait yaklaşık 432 adet süreli yayına, ayrıca kitap serilerinden de “lecture notes in mathematics”e tam metin erişim olanağı sağlamaktadır. Bu veritabanı; Kimya , Fizik, Astronomi, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Matematik, Bilgisayar, Yer Bilimleri, Tıp, Ekonomi, Hukuk gibi konuları kapsamaktadır. Kluwer Veritabanı da Springer Link’in kapsamında yer almaktadır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Yazarlar için 
Springer uzaktan erişim için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.
Açık erişimli dergi listesi için tıklayınız.
 
TAYLOR & FRANCİS (EKUAL)
Tarım, Kimya, Mühendislikler, Coğrafya, Hukuk, Matematik, Tıp ve Sosyal Bilimler alanlarında 1.000'den fazla dergi, 1.800'den fazla kitap ve 20.000 konu başlığı ile hizmet veren bir veritabanıdır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Dergi listesi için tıklayınız.


TURCADEMY
Turcademy veritabanının abone olduğumuz doğa bilimleri, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanında 6.500’den fazla Türkçe elektronik kitabı kapsamaktadır.
Turcademy giriş kılavuzu için tıklayınız.


TURNİTİN (EKUAL)
Dünyanın en büyük karşılaştırma veri tabanını kullanarak, özgün olmayan içerik açısından öğrencilerin çalışmalarının ve tezlerinin anlık kontrolünü sağlayan ve intihali engellemeye yönelik geliştirilmiştir.
Turnitin hakkında bilgi almak için
tıklayınız. 
Ödev eklerken dikkat edilmesi gerekenler için tıklayınız. 
Turnitin öğretmen 
Kullanım kılavuzu için tıklayınız. 
Turnitin hesabı açtırmak isteyen akademisyenlerimiz kutuphane@karabuk.edu.tr adresine mail atabilirler.

WEB OF SCİENCE (EKUAL)
WOS (Web of Science) 1970'dan günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index’e erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler. Bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000'in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabalarına özgü bir çalışmadır.

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

WİLEY (EKUAL)
Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişimli dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. Wiley Online Library araştırma alanları: Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji
Dergi listesi için
tıklayınız.

VERİTABANLARIYLA İLGİLİ YASAL UYARI
Değerli Kullanıcılarımız,Karabük Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile birçok elektronik kaynağa abone olmuştur. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, o kişinin IP’sinin bloke edilmesine veya geçici bir süre için veritabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek veritabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerekmektedir.

İZİN VERİLENLER
. Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir.
. Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz. (Örneğin, araştırmanızda veya dersinizde)
. Veritabanlarından aldığınız bilgiyi kampüs içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

İZİN VERİLMEYENLER
.Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
.Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması,
.Veritabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması,
.Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması,
.Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması,
YASAKTIR.