Hizmet Standartları
KBÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARDLARI TABLOSU

Sayı No HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
1 İDARİ HİZMETLER: Kütüphaneye  dış  birimlerden gelen her türlü evrağı, dilekçeyi  alarak  gerekli işlemleri yapmak, Kütüphane   adına   gidecek evrakları      ilgili   birimlere dağıtmak İlgili evrağın aslı Sürekli
2 ÜYELİK İŞLEMLERİ:  Akademik,    idari    personel    ve öğrencilerin kütüphaneye üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi Üniversite personel veya öğrenci kartı 1 dk
3 SAĞLAMA HİZMETİ: Akademik,    idari    personel    ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda     koleksiyona katılacak  materyalleri  temin ederek,    teknik    işlemler sonrasında kullanıma sunmak İnternet üzerinden Kütüphane programı aracılığıyla  yapılan  sipariş  listeleri (Kitap,  dergi  ve  cd,  dvd  bibliyografik künyesi) Sürekli
4 ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ: Kullanıma  sunulan  kütüphane materyallerinin  belli  sürelerle kütüphane    dışına    ödünç verilmesi ve iade alınması Üniversite personel veya öğrenci kartı 1 dk
5 DANIŞMA HİZMETİ: Kütüphane      kaynaklarının kullanımına  yönelik Danışma masalarına, telefon    ve    e-posta olarak   gelen   çeşitli   soruları cevaplandırarak kullanıcılara rehberlik etmek   5 dk
6 KULLANICI      EĞİTİMİ HİZMETİ: Kütüphane kaynaklarının verimli kullanılması  amacıyla  verilen her  türlü  eğitim  ve  sunumlar düzenlemek Kullanıcılardan  gelen  eğitim  talep telefonları veya yazıları 1,5 saat
7 KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ HİZMETİ: Okuyucunun diğer kütüphanelerden istediği materyalleri  ödünç  getirmek; diğer  kütüphaneler    tarafından talep  edilen  materyalleri  ödünç gönderme Akademik personel kimlik kartı, kütüphaneler arası işbirliği formu 7 gün
8 ELEKTRONİK  KAYNAKLAR HİZMETİ: Kullanıcıları  eğitim-öğretim  ve bilimsel araştırmalarında kullanacakları    her    türlü elektronik kaynağı temin ederek Internet  üzerinden  kullanıma sunmak Kullanıcılardan gelen talep yazıları Sürekli
9 YAYIN KOMİSYONU HİZMETİ: Üniversite Yayın Komisyonunun  işleyişinin organizasyonu gerçekleştirerek, basılacak kitaplara ISBN ve bandrol alımı Başvuru formları, ISBN -ISSN Formu, 7 gün
 
 
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
 
İlk Müracaat Yeri  
 
KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri        KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İsim  Raşit SÜZER İsim Mehmet YALTIRIK
Unvan Kütüphaneci Unvan Şube Müdürü  
Adres Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü
Kamil Güleç Kütüphanesi PK: 78050  Merkez / KARABÜK
Adres Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü
Kamil Güleç Kütüphanesi PK: 78050  Merkez / KARABÜK
Tel. 0(370) 418 61 00 Tel. 0(370) 418 61 00
Faks                               0(370) 418 93 22 Faks 0(370) 418 93 22
e-Posta                         kutuphane@karabuk.edu.tr e-Posta kutuphane@karabuk.edu.tr