Açık Erişim Veritabanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİV
Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslararası indekslere girmiş, bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer alan bölümlere ait basılı veya elektronik kopyalarına erişim serbesttir.

ALMELEK KİTAP İNDEKSİ
Araştırdıkları sözcüklerin bulundukları kitap ve sayfa numaralarını karşılarına getiriyor.


ARKİTEKT
Mimarlar odası veritabanı

ARXİV
Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 500.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

BASE
BASE, akademik web kaynakları için dünyanın en hacimli arama motorlarından biridir. BASE, 5.000'in üzerinde kaynaktan 100 milyondan fazla belge sağlıyor. Dizine eklenen belgelerin yaklaşık% 60'ının tam metinlerine ücretsiz erişebilirsiniz (Open Access). BASE, Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.

DART-EUROPE
DART-Avrupa E-tez Portalıdır.

DERGİPARK
TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark hizmeti kapsamında Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır.

DEVLET ARŞİVLERİ
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki bir çok belgeye ulaşım sağlanabilmektedir.

DİJİTAL VERİMLİLİK KÜTÜPHANESİ
Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları’ndan oluşmaktadır.

DİJİTAL TARİH (ONLİNE TARİH KAYNAKLARI REHBERİ)
Dijital Tarih; Türk Tarihiyle ilgili birinci el tarihi belge içeren web tabanlı açık kaynakları tanıtmayı amaçlayan bir kişisel web blogudur. Aradığınız konuyla ilgili yazıları ve dijital kaynakları kolayca bulmak için sayfanın üst kısımdaki arama motorunu ya da altta bulunan "Kategorilere Göre Yazılar /Dijital Kaynaklar" ve "Etiketlere Göre Yazı/Dijital Kaynak Ara" bölümlerini kullanabilirsiniz.

DİRECTORY OF OPEN ACCESS BOOKS (DOAB)
Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 224'den fazla yayıncıdan 8.700'i aşkın açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.

DİRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)
Bu veritabanı editoryal süreçlerden geçmiş, ücretsiz, bilimsel ve akademik makaleleri içermektedir. İçeriğinde 9.000'den fazla dergi bulunmakta ve bu dergilerden 7.006'dan fazlasına tam metinli olarak erişilmektedir.

ECONBİZ
EconBiz, ekonomi ve işletme çalışmaları için bir portal.

E-LIS: E-PRINTS IN LİBRARY AND INFORMATİON SCİENCE
Bilgi Bilim-Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşivdir.

EUROPEANA THİNK CULTURE  

İSLAM İKTİSADİ BİBLİYOGRAFYASI
İslam İktisadı ve Finansı alanındaki yaklaşık 8000 eseri içeren bir veri tabanıdır. Eklenen kaynaklar arasında kitaplar, kitap bölümleri, dergi makaleleri, raporlar, konferans bildirileri ve tezler bulunmaktadır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİV SİSTEMİ
Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

GOOGLE SCHOLAR

IEP
Felsefe İnternet Ansiklopedisi (IEP) (ISSN 2161-0002), felsefenin tüm alanlarındaki temel konular ve filozoflar üzerine ayrıntılı, bilimsel bilgiye açık erişim sağlar.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atarük Kitaplığı Sayısal Arşiv ve E-Kaynaklara ulaşabilirsiniz.

İSAM VERİTABANLARI
İSAM (İslam Araştırmalar Merkezi) tarafından hazırlanan ve üye olmadan/ücret ödemeden istifade edilebilen “açık erişim” veritabanlarında 110.000'den fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz. Veritabanları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

KALKINMA KÜTÜPHANESİ WEB PORTALI

Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmayla ilgili olarak kuruluşundan günümüze yaptığı ve yaptırdığı; plan, program, strateji, sektörel ve bölgesel analiz raporları vb. nitelikteki çalışmaların tek bir web platformu üzerinden araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olarak tasarlanan Kalkınma Kütüphanesi web portalına www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinden erişilmektedir.
 
MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik tebliğ ile bazı kanunların mülga hükümlerini verir.

ONLİNE ETYMOLOGY DİCTİONARY

OPENDOAR (THE DIRECTORY OF OPEN ACCESS REPOSİTORİES)
Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir ve içeriklerinde toplu arama yapar.

OPEN SCİNECE DİRECTORY
Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.
 

SPRINGER NATURE EXPERIMENTS 
İçerisinde çeşitli alanlarda 60.000'den fazla protokol ve yöntem bulunmaktadır.

ULAKBİM ULUSAL VERİTABANLARI
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır.

RESMİ GAZETE

PUBMED
Tıp alanında ücretsiz bir tıp veritabanıdır.

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ

YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ
Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.