TÜBESS Tez İsteği
“TÜBESS-Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi” üzerinden talep edilen tezler ve makaleler yalnızca Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerimiz ve Akademik Personellerimize sağlanabilmektedir.
İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilemediğini kontrol ediniz.
TÜBESS üzerinden istenilen tezler kullanıcılara basılı formatta fotokopi olarak verilecektir.
Tez talep formları Pazartesi günleri 8.30-17.30 saatleri arasında alınacak ve kullanıcılara Perşembe ve Cuma günleri 08.30-17.30 arasında verilecektir.
Kullanıcı haftada en fazla 1 adet tez isteğinde bulunabilir.

Formu doldurarak kütüphanemize başvurun.

TÜBESS Belge Sağlama ve Ödünç Verme sistemi üzerinden temin edilen tezlerle ilgili olarak YÖK tez merkezi tarafından TÜBESS katılım protokolünde:  
 

6.3. İSTEK YAPAN KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

"6.3.5. Sağlayıcı kütüphane tarafından iletilen elektronik belgeleri (makale vd.), son kullanıcıya basılı (print) formatta teslim etmek, bu belgeleri bilgisayar sistemlerinden silmek ve hiçbir suretle arşivlememek ile yükümlüdür” "maddesi gereği; 18.05.2016 tarihinden itibaren YÖK tez merkezinden sağlanan tezler isteklilere basılı olarak verilecektir. Bu nedenle temin edilen tezlerin arkalı önlü (A5-A4 kağıdı) her bir sayfası için (20 kuruş) çıktı bedeli tahsil edilecektir.