Üniversitemiz E-Dergileri
Dergi Adı ISSN Başlangıç Yayın Aralığı Konusu
 JESTECH 2215-0986 2014 3 Ayda 1  Mühendislik, Uygulamalı Bilimler
 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 2147-0626 2012 3 Ayda 1  Genel Tarih, Siyasi Tarih, Ortadoğu Tarihi, Arkeoloji, Medeniyet, Kültür, Toplum, Edebiyat, Din, Sanat Tarihi, El Sanatları, Kent Mimarisi 
Journal of Humanities and Tourism Research(JoHUT) 2717-7092 2010 3 Ayda 1 Beşeri Bilimler, Turizm
Saffron Journal of Culture and Tourism Research 2630-6360 2018 4 ayda 1 Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi, Destinasyon Planlama ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon ve İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Destinasyon
Journal of Social Sciences and Humanities (Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi) 2602-4276 2017 6 Ayda 1 Dil Bilimi, Din Bilimleri, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Güzel Sanatlar, İktisat, İşletme, Maliye, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler
Journal of Economics, Business and Management (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi) 2602-4195 2017 6 Ayda 1 İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji vb.
Eurasian Journal of English Language and Literature (Avrasya İngiliz Dili ve Edebiyatı Dergisi) 2717-9435 2019 6 Ayda 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi ve Uygulamalı Dilbilimi
Journal of Islamic and Humanities Studies (İslam ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi) 2791-6561 2021 4 ayda 1 Vahiy İlimleri (Tefsir ve Kur'an ilimleri, Hadis, Usuleddin, Fıkıh & Usûl-i Fıkıh, Siyasah Sharʿiyyah, vb.)
Beşeri Bilimler (Psikoloji, Sosyoloji, Arap Dilbilimi, Eğitim, Tarih vb.) 
Karabük Türkoloji Dergisi 2667-7253
2687-3885 (E-ISSN)
2019 6 Ayda 1 Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü
UNIKA Journal of Health Sciences (UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi) 2757-6817 2021 4 ayda 1 Sağlık Bilimleri ve Beşeri Bilimler
Journal of Steel Research and Development (Çelik Araştırma ve Geliştirme Dergisi)  2757-8224 2020 6 Ayda 1 Demir ve Çeliğin her alanına özgü deneysel, teorik çalışmalar
International Journal of Communication and Media Research (Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Dergisi) 2757-7414 2021  6 Ayda 1  İletişim Araştırmaları ve Medya Çalışmaları
Eurasian Journal of Humanities Research (Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi) 2791-9900 2822-2253 (E -ISSN) 2021  6 Ayda 1 Edebiyat Fakültesi konu alanını kapsayacak araştırmalar
Mutalaa 2791-8025 2021 6 Ayda 1  Din ve İlahiyat, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Edebiyat, Tarih, Hukuk, Ahlak vb. Sosyal Bilimler
UNIKA Toplum ve Bilim Dergisi 2791-755X 2021 6 Ayda 1 İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet ve ilişkili alanlar