Kütüphanemiz 


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI


Üniversitemiz Merkez Demir Çelik Kampüsünde Kamil Güleç Kütüphanesi ve  yine biri merkez kampüsteki Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, diğerleri Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Yenice Meslek Yüksekokulu, Eskipazar Meslek Yüksekokulu ve Eflani Meslek Yüksekokulu’nda olmak üzere toplam 6 adet kütüphanemiz bulunmaktadır. Kütüphanemiz Merkez kampüsteki yeni binasına Karabük'ün 80. kuruluş yıl dönümü, Üniversitemizin ise 10. kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan 2017 yılında taşınmış olup, kütüphane binası hayırsever iş adamı Kamil GÜLEÇ tarafından eğitime % 100 destek kapsamında yaptırılmıştır.


Merkez Kamil Güleç Kütüphane Binası 2.020 m² olup, iklimlendirilmiş çalışma ve araştırma alanlarının yanı sıra peyzajlı yeşil alanlar ve sanat galerisi ile dış cephesi rafa dizilmiş kitapları gösteren mimarisiyle dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Kütüphanemiz aynı anda 500’den fazla kullanıcıya çevrimiçi ve çevrimdışı araştırma yapma imkânı sağlamaktadır.

Kütüphanemizde 69.181 adet basılı kitap, 2.062 adet basılı tez, 116 adet basılı dergi, 39.570 adet e-dergi, 33.152 adet e-kitap, 3.238.493 adet e-tez, 30 adet e-kaynak veri tabanı ile milyonlarca elektronik kaynağa ulaşım imkânı bulunmaktadır. Aynı zamanda kütüphanemizde, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgiye en kısa zamanda ulaşabilmesi için farklı teknolojik ürünler hizmete sunulmuştur. Bunlar; tüm kataloğu saniyeler içinde tarayan Kioks cihazları ve herhangi bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan ödünç ve iade yapılabilecek Self-Check makinesidir. Ayrıca öğrencilerin sağlıklı bir ortamda kitaplara erişimini sağlamak amacıyla, tüm bakterileri kitaptan arındıran sterilizasyon cihazı kütüphanemize kazandırılmıştır.

Başkanlığımızın Görev Tanımları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın görev tanımları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Misyonumuz
Üniversitemizin eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini  desteklemek amacı ile her türlü basılı ve elektronik bilgi kaynağını sağlamak, belirli bir sistem dahilinde düzenlemek, en hızlı ve en kolay biçimde kullanıcıların hizmetine sunmaktır.


Vizyonumuz
Sürekli olarak bilgi kaynaklarını güncellemek, yenilemek, koleksiyonu geliştirmek, kullanıcıları kütüphane hizmetlerinden en etkin şekilde yararlandırmak ve kütüphane hizmetlerini dünya standartlarına ulaştırmaktır.

 


Mesleki Ahlak İlkeleri

Bilgi hizmetleri alanında çalışanlar;

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde öngörülen bilgi edinme özgürlüğünü, toplumun tüm bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışır.
2. Mesleki gücünü, bilginin kullanımından alır.
3. Bilgi kullanıcılarına ırk, dil, din, cinsiyet, toplumsal statü ve görüş ayrımı gözetmeksizin bilgiye erişimde eşit davranır.
4. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, mesleki görevini mesleğe değer katacak şekilde gerçekleştirir; böylece bireylerin, yönetimin ve toplumun saygısını kazanır ve bunu korur.
5. Bilgi üreticilerinin telif haklarına saygı duyar ve korur.
6. Kişiler hakkında bilgi sağlarken hem doğru bilgi verir, hem de özel yaşamın gizliliğini korur.
7. İstenen veya sağlanan bilgi ile ilgili olarak her kullanıcının özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesi ilkesine bağlı kalır.
8. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek elemanlarının, genel olarak meslek grubunun ya da bir bilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmaz.
9. Bağlı bulunduğu kuruma ve haklarına zarar verecek davranışlardan kaçınır, bağlı bulunduğu kurumun amaçlarına hizmet eder.
10. Mesleki çıkarları kişisel çıkarlarından üstün tutar.
11. Mesleğini ve görevini kişisel çıkarları için kötü amaçlarla kullanmaz.
12. Bu ilkelerin benimsenmesi için çaba harcar.