Karabük Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
Açık Arşiv Sisteminde Karabük Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) derlenmesi, yedeklenmesi, saklanması, özellikle erişime sunulması ve uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir Akademik Arşiv sisteminin kurulması ile bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılmasını amaçlamaktadır. Yüklemelerinin yapacak yazarlar Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv politikasına göre kullanıcı kılavuzundan yararlanarak yükleme yapabilirler. 

Açık Arşiv Sistemine gitmek için
tıklayınız. 

Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv politikasını görmek için tıklayınız.

Kullanıcı kılavuzu için tıklayınız.