Kütüphanemizden Ödünç Alınan Kitaplar
Kütüphanemizden ödünç alınan kitapların iade süreleri 18.10.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI