Karabük Türkoloji Dergisi
Üniversitemizin yayınlarından Karabük Türkoloji Dergisinin 2. sayısı yayınlanmış olup aşağıda bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Karabük Türkoloji Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud 

Karabük Türkoloji Dergisi 2. sayısı için tıkayınız.