Veritabanları
HUKUK TÜRK T.C. Mevzuatı(Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler) ve İçtihatları (Yargıtay, Danıstay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete, Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü gibi hukuki bilgi kaynaklarını bünyesinde bulunduran bir veritabanıdır.
AMERİCAN CHEMİCAL SOCİETY Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanmakta olan dergileri kapsamakta olan ACS veritabanında kimya alanında tam metin 42 dergiye elektronik erişim sağlamaktadır. Dergilerin arşiv erişşimleri mevcuttur. En eski 1879 yılı olmak üzere bünyesinde barındırdığı dergilere arşiv satın alma ya da kiralama yolu ile erişim sağlanmaktadır.
MATHSCİNET MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren web tabanlı bir veri tabanıdır ve Amerikan Matematik Derneği tarafından oluşturulmuştur.
JSTOR Çeşitli konularda (Temel bilimler, sanat, edebiyat, matematik, ekonomi, dil, istatistik, müzik, ekoloji, botanik vs.) ilk cildinden itibaren tam metin dergi veri tabanıdır.
PROQUEST ProQuest Centrall (Bilim ve Teknoloji, Edebiyat & Dil, Sağlık ve ilaç bilgisi, Sanat,Sosyal Bilimler,İktisat-İşletme, Tarih, Haberler ve Gazeteler, vb.) ve ProQuest Dissertations & Theses Global (3 milyondan fazla tez) veritabanlarını içerir.
SAE
JOURNALS
Havacılık Sekterü, Motor araştırmaları,elektronik ve elektrik sistemleri, alternatif yakıtlar, yağlar, katkı maddeleri gibi birçok mühendislik alnına hitap eden makale ve ve özgün çalışmaları içeren bir veritabanıdır.
EBRARY ACADEMİC COMPLETE Antropoloji, Bİlgisayar IT, İşletme&İktisat, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Tarih, Hukuk, Tıp, Fizik,Psikoloji, Din alanlarında yaklaşık 120.000 tam metin elektronik kitap içeren Ebrary AcademicComplete E-Kitap veritabanı; sınırsız, çoklu kullanıcı erişimi ve anında sınırsız erişimli dijital kütüphaneye erişim imkanı sağlamaktadır. ebrary_kitap_indirme.pdf EbraryKulKlvzu.pdfeBrary_ipadekaydetme-1.pdf
UP TO DATE
UpToDate veri tabanı, 22 Uzmanlık alanında, 6000’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıstır. UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 170 ülkede 30 .000’den fazla hastanede, 1.000 .000’dan fazla doktor tarafından yılda 23 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 60 ayrı çalışmada UpToDate’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir. Aşağıda takip edilecek yol ile, Kurum içinde bir kez bilgisayarlarınızdan kayıt yaptiktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile UpToDate'e evlerden/telefon ve tabletlerden erişmek mümkün olacaktir. Kayit işlemleri için gerekli adımlara ilişkin video:
"http://www.youtube.com/watch?v=YqR2OFnKR9A&feature=youtu.be" Kllanım Kılavuzu 
Tantımı Broşürü
EMERALD Elektrik-Elektronik, Endüstri, ve Makina Mühendisliği konularında 24 dergi içeren bir veritabanıdır.
TOTAL MATERİA Eski adı Key to Metals olan, yeni adıyla TOTAL MATERIA veritabanı 220,000'den fazla alaşım hakkındaki 6,000,000 'un üzerinde özellik kaydı ile dünya genelindeki en geniş metal özellikleri veritabanı ve bilgi kaynağıdır. TOTAL MATERIA kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel özellikler, yüksek ve düşük sıcaklıklardaki metal özellikleri, ısıl işlem veri ve diyagramları, metal yorgunluk bilgileri ve çok daha fazlası hakkında hızlı ve güvenilir bilgi sağlamaktadır. Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
TURNİTİN Dünyanın en büyük karşılaştırma veri tabanını kullanarak, özgün olmayan içerik açısından öğrencilerin çalışmalarının ve tezlerinin anlık kontrolünü sağlayan ve intihali engellemeye yönelik geliştirilmiştir. Turnitin Dosya Yükleme Kılavuzu: Turnitin Programında tez, makale, ödev vb. çalışmaların nasıl yükleneceğine dair bilgileri içeren kılavuz. 
Üyelik ve kullanım ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
I'THENTİCATE Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan İntihali engelleme konusuyla ilgili olarak ; TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan ve doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir.
iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.
CAB Direct Küresel Sağlık bileşenleri ve uygulamalı yaşam bilimleri alanında en kapsamlı referans kaynağı olan Cab Abstarc ve diğer Cab veritabanlarına tek bir noktadan erişim sağlar.
Taylor&Francis Tarım, Kimya, Mühendislikler, Coğrafya, Hukuk, Matematik, Tıp ve Sosyal Bilimler alanlarında 1.000'den fazla dergi, 1.800'den fazla kitap ve 20.000 konu başlığı ile hizmet veren bir veritabanıdır.
BMJ BMJ Group 1840 yılında çalışmalarına başlamış olan global bir tıp yayıncısıdır. BMJ Group doktorlara, araştırmacılara, sağlık sektörü çalışanlarına, öğrencilere ve hastalara kanıta dayalı, güvenilir medikal bilgi sağlar.Journals Collection; klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta-dayalı tıp alanlarında önde gelen dergilerden meydana gelmektedir. Dergilerdeki makaleler dünyaca ünlü uzmanlardan derlenmiştir; tüm sahaları kapsamakta ve klinik uygulama ve araştırma alanında en son yenilikleri içermektedir.
Springer Link Springer Link veritabanı, Springer Yayınevi’ne ait yaklaşık 432 adet süreli yayına, ayrıca kitap serilerinden de “lecture notes in mathematics”e tam metin erişim olanağı sağlamaktadır. Bu veritabanı; Kimya , Fizik, Astronomi, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Matematik, Bilgisayar, Yer Bilimleri, Tıp, Ekonomi, Hukuk gibi konuları kapsamaktadır. Kluwer Veritabanı da Springer Link’in kapsamında yer almaktadır.
OVİD Wilkins (LWW) Journals Lippincott Williams and Wilkins (LWW)yayınevine ait Total Access veritabanında 302 adet tam metin dergi bulunur.İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji ve daha pek çok tıp alanı.
IEEE * IEEE’nin 160'tan fazla ülkeden 400,000'den fazla üyesi vardır; bunların yarısından fazlası ABD dışındandır. 
* 100,000?den fazla öğrenci üyeye sahiptir. 
* IEEE, Dünya çapında 10 coğrafik bölge ve 333 alt bölgeden oluşur. 
* 80 ülkedeki üniversite ve kolejlerde 2,173 IEEE öğrenci kolu bulunmaktadır. 
* 38 alt topluluğu ve 7 teknik konseyiyle farklı ilgi alanlarına hitap eder. 
* IEEE Xplore Digital Library içerisinde 3 milyondan fazla belge vardır. Bu belgeler her ay 8 milyondan fazla indirilme sayısına sahiptir. 
* IEEE bünyesinde geliştirilmekte olan 1,500'den fazla standart ve proje vardır. 
* 148'den fazla gazete ve dergi IEEE tarafından yayınlanmaktadır. 
* 81 ülkede 1,300'den fazla konferansı destekler.
SCOPUS Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır. ULAKBIM EKUAL tarafından erişim sağlanmaktadır.
Science Direct Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir. Science Direct, Elsevier Yayınevi tarafından basılan 1200’ ün üzerindeki dergiye 1995’ten günümüze tam metin erişim sağlar. Veri tabanının içerdiği konular; Biyokimya Biyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Kimya Tıp Yer Bilimleri Ekonomi Mühendislik ve Teknoloji Çevre Bilimleri Malzeme Bilim Matematik ve Bilgisayar Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Sinir Bilim Farmakoloji ve Toksikoloji Fizik Sosyal Bilimler
WEB OF SCİENCE WOS (Web of Science) 1970'dan günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index’e erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler. 
Bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000'in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır.Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabalarına özgü bir çalışmadır.
EBSCO HOST Çeşitli akademik disiplinlerdeki 11191 adet derginin 2007 ve 2009 yılları arasındaki sayılarına erişme imkanı sağlar. EBSCO HOST Linki https://help.ebsco.com/@api/deki/files/3442/tr_EKUAL_EBSCO_Veri_Tabanlar%25C4%25B1.doc?revision=1
ELEKTRONİK BOOK LİBRARY EBL platformu üzerinden Blackwell Publishing, Cambridge University Press, Elsevier, John Wiley, Springer, Taylor and Francis ve bir çok Üniversite Yayınevine (University Press) ait toplamda 450,000'den fazla akademik kitap sunmaktadır. Kullanıcılar kampus içersinde serbestçe arama yapabilir ve kitaplara ilişkin bilgileri görebilirler ve kitapları belli bir aşamaya kadar okuyabilirler. Bunun için "Read Online" butonuna tıklayınız. Kitapların çıktısını almak, PDF olarak indirmek veya tamamını indirmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Kendinize ait bir kullanıcı adı ve şifre almak için: http://karabuk.eblib.com/patron/CreateAccount.aspxadresine giriniz. Bu kullanıcı adı ve şifre ile veritabanına evden de erişebilirsiniz.. Kullanıcı hesabınız ile ilgili sorunlarınız için: Mahmut İşliyen, Dahili: 3207 mahmutisliyen@karabuk.edu.tr
PROJECT MUSE Project MUSE is a leading provider of digital humanities and social sciences content; since 1995, its electronic journal collections have supported a wide array of research needs at academic, public, special, and school libraries worldwide. MUSE books and journals, from leading university presses and scholarly societies, are fully integrated for search and discovery.
Medici Tv Barok'tan Modern'e, klasik müziğin en iyi örneklerinden oluşan 1500'den fazla konser, opera, bale, belgesel, arşiv belgeleri, besteci ve sanatçıların portreleri ve eğitim videolarına sınırsız erişim sunar. Dünyanın en büyük online klasik müzik video veritabanıdır. Önde gelen konser salonlarından ve klasik müzik festivallerinden 100'ün üzerinde canlı yayın yıl içerisinde sunulmaktadır. Platform 8 farklı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Japonca ve Çince) kullanılabilir. Ip adresi üzerinden tüm kampüse kullanım sunulmaktadır. Mobil cihazlarla da kullanılabilir.
MARC kayıtları sunulmaktadır.
  Veritabanlarına uzaktan erişim için lütfen Proxy ayarlarınız yapınız.Proxy Ayarları


VERİTABANLARIYLA İLGİLİ YASAL UYARI
Değerli Kullanıcılarımız,Karabük Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile birçok elektronik kaynağa abone olmuştur. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, o kişinin IP’sinin bloke edilmesine veya geçici bir süre için veritabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek veritabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerekmektedir.
İZİN VERİLENLER

. Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir.
. Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz. (Örneğin, araştırmanızda veya dersinizde)
. Veritabanlarından aldığınız bilgiyi kampüs içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

İZİN VERİLMEYENLER

. Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
. Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması,
. Veritabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması,
. Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması,
. Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması, YASAKTIR.