TÜBESS TEZ İSTEĞİ
TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ
Üniversitemiz akademik personeli ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duydukları ve Tübess üzerinden erişilebilecek tezler “TÜBESS-Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi” üzerinden sağlanabilmektedir.
İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilemediğini kontrol ediniz.
Kullanıcı bir defada 2 tez isteğinde bulunabilir.

Formu doldurarak kütüphanemize başvurun.