Mevbank İçtihat ve Mevzuat Veritabanı Üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.
MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı 
“Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MEVBANK Veritabanı, mevzuat araştırmalar için en güncel  İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman Makalelerini içerir. MEVBANK  Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,  tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.  Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da  veritabanımızdan ulaşabilirsiniz.”

Erişim adresi: https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/karabukuni
Erişim süresi: 25.12.2018 tarihine kadar.